Medi natural, social i cultural

La ciutat medieval












L'Edat Antiga




Roma antiga (Google Earth) http://earth.google.es/intl/es_es/rome/

La prehistòria








Clima i vegetació de Catalunya












El relleu de Catalunya

http://www.xtec.net/~ealonso/flash/catorog2c.html

http://www.xtec.es/~nlinan/geomorfo/tema2/index.htm



Els rius de Catalunya

http://www.xtec.net/~ealonso/flash/catrios2.html





Dissecció d'un cor de xai















Nutrició i excreció



L'aparell circulatori









http://www.xtec.es/~rvillanu/circulatori/circulatori.htm